Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Camp Vážka s.r.o., se sídlem Kokořínská 3824, 276 01, Mělník, IČO: 14182599, zapsaná v živnostenském rejstříku, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Tyto osobní údaje budou firmou Zuzana Zlámalová zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Zuzanou Zlámalovou, nejdéle 1 měsíc od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Zuzanou Zlámalovou, tedy správcem osobních údajů.

Buďte si vědomi toho, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě.

Máte-li pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat přímo nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz

Ve Varvažově u Písku dne 25.1.2022

 

14182599